** 1. ทางเว็บจะไม่จ่ายเงินสำหรับผู้ที่ใช้ bot หรือโปรแกรมต่างๆ ในการเล่น 2. บัญชีฝาก-ถอนต้องมีชื่อบัญชีที่เหมือนกันเพื่อป้องกันการหลอกโอนเงินจากบุคคลอื่นมาเล่นกับทางเว็บ ...

แจ้งฝากเงิน

วิธีการแจ้งฝากเงิน

 

ขั้นตอนที่ 1

     1.เข้าสู้ระบบโดยใช้ UserID ของท่าน
** เพื่อให้ง่าย กรณีที่เข้าหน้าเว็บแล้วเป็นภาษาอังกฤษให้กดเปลี่ยนภาษา ให้เป็น ภาษาไทย

    2.กดปุ่ม ฝาก/ถอน จะปรากกฎหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอน

 

3.เลือกเมนู การฝากเงิน จะมีหน้าต่างแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 วิธีการโอนเงิน = เลือกช่องทางที่ลูกค้าทำการโอนเงิน
3.2 โอนเงินจากธนาคาร = เลือกธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการโอนเงิน
3.3 จำนวนเงินที่ต้องการฝาก = ใส่จำนวนเงินที่ทำการฝาก
** ลูกค้าฝากเงินห้าพันบาทให้แจ้งเฉพาะตัวเลข 5000 ห้ามใส่เครื่องหมาย ” , ” เช่น 5,000 **
3.4 ชื่อบัชชีที่ใช้โอนเงิน = ระบุชื่อบัชชีที่ใช้ในการโอนเงินของลูกค้า
3.5 เลขบัชชีที่ใช้โอน = ระบุเลขที่บัชชีที่ใช้โอนเงินของลูกค้า
3.6 วันเวลาที่โอนเงิน = ระบุ วันที่/เดือน/ปี และเวลา เช่น 02/11/2016 12.30
3.7 โอนเงินเข้าธนาคาร = เลือกธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา
3.8 โอนเงินเข้าเลขที่บัชชี = ระบุเลขบัชชีธนาคารทางเว็บ ที่คุณลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา
3.9 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนทำการกดปุ่ม ทำการฝาก

 

 

  • หมายเหตุ :  1. ทางเว็บจะไม่จ่ายเงินสำหรับผู้ที่ใช้ BOT หรือโปรแกรมต่างๆ ในการเล่น
                 2. บัญชีฝาก-ถอนต้องมีชื่อบัญชีที่เหมือนกันเพื่อป้องกันการหลอกโอนเงินจากบุคคลอื่นมาเล่นกับทางเว็บ